Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân

TẠI SAO CẦN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN?

Để biết đích đến của mình ở đâu bạn cần phải có được những mục tiêu và lập kế hoạch cụ thể, vì nếu mục tiêu và không đi liền với kế hoạch thì sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Do đó hoạch định tài chính rất quan trọng và sẽ giúp bạn có định hướng cho việc chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư để dễ dàng đạt các mục tiêu trong cuộc sống. Dưới đây là những lợi ích cụ thể khi thực hiện hoạch định tài chính:

· Có một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính hiện tại bao gồm dòng tiền, giá trị tài sản, các khoản đầu tư, các khoản vay,… · Có kế hoạch cho các tình huống bất ngờ
· Có chiến lược đầu tư phù hợp với các mục tiêu tài chính · Đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn
· Phân bổ nguồn lực tài chính sẵn có một cách hiệu quả nhất để đạt được lợi nhuận tối đa · Tạo lập các thói quen chi tiêu hiệu quả
· Xác định cách để tiết kiệm tiền hiệu quả · Đem đến sự an toàn và giàu có về tài chính