Nhảy đến nội dung
Saving Goals

MỤC TIÊU TIẾT KIỆM

Công cụ này giúp bạn ước tính số tiền cần tích lũy cho các mục tiêu tài chính quan trọng của mình.

Mục tiêu tích lũy tiền của bạn là

Child's Education

Cho con đi học

Retirement

Nghỉ hưu

Other Goals

Mục tiêu khác

Thu nhập ròng hàng năm

Tỷ lệ tăng thu nhập hàng năm dự kiến

Tuổi con bạn hiện tại

Tuổi con bạn đi du học

Tuổi con bạn tốt nghiệp

Số tiền tiết kiệm bạn hiện có cho con bạn đi học (VND)

Lãi suất dự kiến ​​hàng năm

Tỷ lệ lạm phát, Ví dụ, tỷ lệ lạm phát là khoảng 2%/năm

Chi phí học tập hàng năm dự tính (VND)

Số dư tài khoản cho con để con bạn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp

Thu nhập ròng hàng năm

Tỷ lệ tăng thu nhập hàng năm dự kiến

Tuổi hiện tại của bạn

Tuổi nghỉ hưu dự kiến

Tuổi "VÀNG"
Tuổi sau khi nghỉ hưu khi bạn không còn cần phải sử dụng tiền của mình

Số tiền tiết kiệm bạn hiện có để nghỉ hưu (VND)

Lãi suất dự kiến ​​hàng năm

Tỷ lệ lạm phát (Ví dụ, tỷ lệ lạm phát là khoảng 2%/năm)

Mức sống sau khi nghỉ hưu

Số tiền ước tính cho nghỉ hưu

Số dư tài khoản dự kiến ​​khi ở Tuổi Vàng

Số tiền cần thiết

Tỷ lệ tăng đầu tư dự kiến

Thời gian đầu tư dự kiến ​​(năm)

Loại hình đầu tư


Ghi chú: Bộ công cụ tính toán chỉ đưa ra kết quả dựa trên lãi suất ước tính. Trong thực tế, con số có thể không chính xác như kết quả. Bạn cần tham khảo với chuyên gia tài chính để có thông tin chính xác hơn (lãi suất, lợi nhuận kỳ vọng ...) về các sản phẩm tiết kiệm hoặc đầu tư của bạn trước khi đưa ra quyết định