Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/08/2023 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng YTD 2022 Từ lúc giải ngân (04/02/2021)
DFVN-FIX 10,994.42 2.25% 7.86% 9.94%
Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bổ tài sản

Danh mục tiêu biểu