Tư vấn Đầu tư Chứng khoán

Cấu trúc Hợp đồng dịch vụ Tư vấn, Ủy thác đầu tư giữa khách hàng và DFVN tùy thuộc vào mức độ tham gia của khách hàng vào tiến trình xây dựng danh mục và ra quyết định đầu tư mà khách hàng mong muốn.

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Chứng khoán là lựa chọn phù hợp nhất với những khách hàng muốn tự mình đưa ra quyết định đầu tư, dựa trên những ý kiến chuyên môn thông qua các báo cáo phân tích của DFVN, và DFVN thực hiện giao dịch trên tài khoản và theo sự ủy quyền của khách hàng. Qua đó, khách hàng có thể hưởng lợi ích từ những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, nhưng vẫn nắm giữ quyền ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu về Dịch vụ này, vui lòng liên lạc văn phòng chính của chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh hoặc qua thư điện tử gửi đến dfvn@dai-ichi-life.com.vn